Nicosia Address Details
Address: 53 Eleutherias
Moutoullas, Nicosia
Telephone: 22952644